СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБСТЕЖЕННЯ Й АНАЛІЗУ ГРУНТІВ

Володимир Махота, головний агрохімік Agrilab, Україна

Коли мова йде про агрохімічне обстеження ґрунтів, всі уявляють приблизно таку картину: приїхали люди зі штиковою лопатою, в кращому разі з ґрунтовими бурами, взяли відро, мішки і пішли по полю, яке показав агроном, збирати зразки. А потім через деякий час видали результати та рекомендації для цього поля.

Перед тим як перейти до системи роботи, принципів та технології відбору зразків для агрохімічного аналізу компанією Agrilab, розгляньмо картограму розподілу врожайності, яку було знято під час комбайнування кукурудзи на зерно на масиві полів.

Картограма розподілу врожайності, знята під час комбайнування кукурудзи на зерно на масиві полів

На картограмі видно поле, яке має неоднорідні ділянки з різними показниками врожайності. Вона коливається від 2 до 12 тонн з гектара в межах одного поля. Володіючи даними розподілу врожайності, вже можна керувати показниками ефективності вирощування культури, тобто на ділянки з меншим потенціалом вносити менше ресурсу і, відповідно, на ділянках із більшим вкладати більший ресурс. Такий розподіл значно підвищує ефективність технології вирощування культури на полі.

Але який саме ресурс і в якій кількості вносити? Це можна визначити шляхом комплексної агрохімічної діагностики ґрунтів поля.

Якість агрохімічного обстеження в усі часи залежала від двох основних факторів. Перший — якість і правильність відбору зразків. Для цього компанія Agrilab використовує автоматизовані системи з пробовідбірниками, які дозволяють здійснити необхідну кількість уколів. Другий фактор, при якому визначається якість обстеження й ефективність наданих рекомендацій, а також самої системи удобрення, – проведення якісного лабораторного аналізу.

У цілому обстеження, або, іншими словами, — комплексна агрохімічна діагностика, складається з кількох етапів, і вона не полягає виключно в агрохімічному обстеженні, а містить у собі певну послідовність та технологію.

Етапи комплексної хімічної діагностики та розробка рекомендацій

Технологія розпочинається з відбирання зразків грунту, для чого використовуються автомобілі з відповідним обладнанням. Машина заїжджає на поле і працює за заздалегідь сформованим завданням з використанням автоматичного пробовідбірника та GPS.

Варто зазначити, що агрохімічне обстеження недоцільно проводити на обмежений перелік параметрів, як, наприклад, на основі pH вміст у ґрунті доступних форм макроелементів. Тому що, розрахувавши тільки азот, фосфор і калій, ви не зможете керувати рівнем урожайності. Адже якщо у вас не вистачатиме хоча б одного елементу живлення (наприклад, сірки) і ви внесете 150 і більше кілограмів азоту, це не дасть ніякого ефекту, бо внесений азот дуже погано засвоюватиметься. І в результаті агрохімічне обстеження не принесе жодної користі.

Ще одним етапом комплексної агрохімічної діагностики є виготовлення картограм. Для того, щоб оцінити строкатість поля за агрохімічними характеристиками, необхідно використовувати певну деталізацію відбору. Здебільшого використовуються сітки різної площі, які добираються залежно від ґрунтово-кліматичної зони, мети обстеження та строкатості грунту і рельєфу.

Обов’язковим при комплексній агрохімічній діагностиці є визначення кліматичних і ґрунтових умов. Це необхідно для оцінки розподілу опадів протягом вегетаційного періоду для регіонів, потенціалу культури залежно від погоди та, як наслідок, формування повноцінних рекомендацій систем удобрення.

Більше інформації читайте в журналі “МеханікPro” № 2, серпень 2017.