ЛОГІСТИКА ПОВИННА ВІДПОВІДАТИ ПРОДУКТИВНОСТІ

Руслан Оляднічук

У середньому зернозбиральні комбайни завантажені лише на 50-60% від технічного потенціалу. Здебільшого це не проблеми самих комбайнів, а залежність від таких факторів, як поетапність термінів дозрівання, логістика, навчання комбайнерів і т.д.

Організація роботи транспортної ланки

Робота транспортної ланки з обслуговування окремих комбайнів може бути організована знеособлено або незнеособлено. Знеособлений метод полягає в тому, що будь-який комбайн обслуговується першим вантажним автомобілем, який прибув із току на поле. Тобто, транспортні засоби не закріплюються за певним комбайном. Слід пам’ятати, що інтервали часу між вивантаженнями намолоченого зерна — як від одного комбайна, так і від кількох — є змінною величиною. А тому часто виникають ситуації, коли тривалості між суміжними замовленнями не збігаються з тривалостями перебування грузовиків у дорозі. Це зумовлює простої і комбайнів, і транспортних засобів, і домогтися усунення простоїв комбайнів за мінімальної кількості транспортних засобів неможливо. Окрім того, при такій організації роботи важко вести облік намолоченого зерна, а нерідко без використання спеціальних зважувальних засобів він узагалі виключений.

У разі незнеособленого методу — навпаки: чітке закріплення транспортних засобів за комбайнами, завдяки чому спрощується система обліку намолоченого зерна. Для усунення простоїв комбайнів при мінімальній кількості транспортних засобів необхідно, щоб місткість бункерів кожного з комбайнів була узгодженою з місткістю кузовів кожної вантажівки, чого досягнути досить складно за різних виробничих умов (нові комбайни – старий транспорт і навпаки).

Об’єм зернового бункера комбайна

Обмежувальними факторами застосування більших зернових бункерів є габарити, несуча здатність ходової системи та тиск на грунт. Як показує практика, за годину роботи потрібно виконувати не більше трьох вивантажень (більше – лише на збиранні кукурудзи). При продуктивності комбайна 30 т/год. у бункер повинно поміститись до 10 тонн зерна. Таким співвідношенням можуть похвалитися не всі моделі комбайнів. У деяких бункер може змінюватись завдяки розкриттю верхніх щитів. Із графіка видно, що для більшості моделей комбайнів об’єм бункера зростає пропорційно зростанню потужності двигуна. Винятком є модель Т7 фірми Massey Ferguson, яка при потужності 375 к. с. оснащена бункером об’ємом 13750 л, що дозволяє повніше використовувати час та оптимізувати відвезення зібраного врожаю.

Графік 1. Залежність місткості бункера від потужності двигуна комбайна.

Виробники рекомендують використовувати на культурах з урожайністю до 4 т/га комбайни з потужністю двигуна до 270 к. с., з урожайністю від 4 до 7 т/га — 270-350 к. с., понад 7 т/га — понад 400 к. с. Залежно від рівня врожайності час наповнення бункера зерном для різних моделей становитиме 12-30 хвилин, а час вивантажування зерна, враховуючи продуктивність вивантажувальних шнеків, — 70-120 с. Більшість виробників вказують продуктивність вивантажувальних шнеків до 150 л/с. На практиці ж ця величина на 15-20% менша.

Для вивантажування зерна на ходу потрібно мати резерв потужності. Деякі виробники використовують систему Powerboost, яка дозволяє забезпечити додатково до 20 кВт потужності для розвантаження зернового бункера. Інші виробники розраховують на підвищення потужності при зниженні обертів двигуна.

Графік 2. Залежність швидкості та часу вивантажування зерна з бункера комбайна від потужності його двигуна.

Бункери-перевантажувачі

 Зернозбиральний комбайн налаштований оптимально, комбайнер готовий до роботи, продуктивність обмолоту теж оптимальна, але робота зупиняється через неузгодженість транспортної ланки. Якщо дозволяє грунт і шини транспортних засобів та запас потужності двигуна комбайна, вивантаження зерна з бункера на ходу повинно стати нормою. Порівняно з розвантаженням на краю поля продуктивність комбайна зростає до 25%. За таких обставин наявність бункера-перевантажувача є обов’язковим доповненням до високопродуктивного комбайна, особливо при роботі на великих площах та високоврожайних культурах.

Логістична схема.

 

Конструкційні особливості бункерів-перевантажувачів

 За кількістю шнеків бункери-перевантажувачі поділяють на одно- та двошнекові. Конструкція з одним шнеком характеризується простотою, надійністю та зручністю обслуговування системи приводу. Здебільшого різний кут нахилу передньої та задньої стінок бункера забезпечує рух зерна до нижньої частини шнека з різною швидкістю. Що створює ефект кипіння та перешкоджає злипанню вологого зерна. Завдяки використанню однієї осі, місткість бункера одношнекових перевантажувачів становить від 20 м3 при встановленні звичайних радіальних шин і до 34 м3 із шинами низького тиску розмірністю 900/60 R32.

При двошнековій схемі (живильний та перевантажувальний шнеки) конструкція дає можливість збільшити місткість бункера до 50 м3. Для контролю тиску на грунт збільшують кількість осей та типорозмір шин або застосовують гусеничний рушій.

У комплектацію можуть входити вбудовані ваги з принтером, пневматична або гідравлічна гальмова система, покажчик рівня відкриття заслінки вивантажувального шнека і тент.

Більшість фірм-постачальників, як вітчизняних, так і зарубіжних, пропонують типорозмірний ряд бункерів різної місткості, що дає змогу ефективно використовувати їх у потрібних варіантах логістичних завдань. Широкий діапазон значень об’єму кузова дає змогу якомога точніше узгодити об’єм зернового бункера комбайна певної моделі з об’ємом кузова бункера-перевантажувача, щоб забезпечити повне випорожнення бункера комбайна за одну операцію.

 

Бункери-перевантажувачі.

 

Ущільнення ґрунту

 Не менш важливим фактором при використанні бункерів-перевантажувачів, поряд зі збільшенням продуктивності комбайнів, є ущільнення ґрунту. Для американських та європейських фермерів в’їзд вантажного автомобіля на поле – табу! Високий тиск призводить до глибинного переущільнення та руйнування структури ґрунту. Оснащення бункерів-перевантажувачів широкопрофільними шинами низького і наднизького тиску мінімізує негативний вплив на ґрунт під час збирання врожаю. Залежно від моделі, тиск на ґрунт тримається в діапазоні 1,2-1,9 кг/см2.

Технологічний розрахунок

Приклад 1. На полі працює три комбайни середнього класу (210 – 240 к.с., 10 – 11 т/год.) з місткістю бункера в 6,0 м3 кожен. Відстань перевезень 3,5 км. При врожайності 2,5 – 3,0 т/га час заповнення бункера комбайна становить від 25 до 30 хвилин. Тривалість рейсу вантажного автомобіля — 28 хвилин, якщо без простоїв. При використанні автомобілів, які мають вантажопідйомність 7 тонн, один комбайн постійно буде вивантажувати зерно з бункера в різні транспортні засоби. З такою організацією роботи необхідно задіяти два грузовики. Використання бункера-перевантажувача місткістю 20 м3 забезпечить зростання продуктивності комбайнів на 16 – 20 % та зменшення тривалості рейсу транспортного засобу на 15%.

Приклад 2. На збиранні пшениці з урожайністю 4 т/га працює два комбайни (300 – 330 к.с., 16 – 18 т/год.) з місткістю бункера 8,0 м3. Час заповнення бункера — 20 – 22 хвилини. Метод організації роботи — знеособлений. Тривалість рейсу вантажного автомобіля з причепом (загальна вантажопідйомність 14 тонн) становить 35 – 38 хвилин (відстань перевезень 5 км). В даних умовах при прямих перевезеннях слід задіяти два транспортні засоби, при цьому виникають тривалі простої автомобілів. Використання бункера-перевантажувача місткістю 16 м3 забезпечить зростання продуктивності комбайнів на 10-12 % та зменшення тривалості рейсу транспортного засобу на 16 – 18%.

Приклад 3. На збиранні пшениці з урожайністю 6 т/га працює два комбайни (350 – 400 к.с., 25 т/год.) з місткістю бункера 9,0 м3. При цій урожайності комбайн виконує три вивантаження зерна на годину. На прямих перевезеннях (відстань 5 км) необхідно задіяти чотири автомобілі вантажопідйомністю 7 тонн або два автомобілі вантажопідйомністю 14 тонн, при цьому час рейсу становить 30 – 32 хв. Використання бункера-перевантажувача місткістю 20 м3 забезпечить зростання продуктивності комбайнів на 10 – 12 % і при даній організації роботи не впливає на тривалість рейсу транспортних засобів.

Приклад 4. На збиранні кукурудзи урожайності 10 т/га працює один комбайн (400 – 450 к.с., 40 т/год.) з місткістю бункера 11,0 м3 і часом його заповнення 12 – 14 хвилин. При прямих перевезеннях (відстань до 5 км) необхідно задіяти два автомобілі вантажопідйомністю 8 тонн кожен, час рейсу 30 – 32 хв. На відстань понад 5 км потрібно додати ще один транспортний засіб. Використання бункера-перевантажувача місткістю 30 м3 забезпечить зростання продуктивності комбайна на 20 – 25% та задіяння одного великотоннажного автомобіля. Бункер-перевантажувач місткістю 20 м3 в даному разі недоцільний.

Поради

– об’єм кузова перевантажувального бункера-накопичувача має бути рівнозначним кратному числу об’ємів бункера зернозбирального комбайна;

– вивантаження зерна з бункера комбайна робити на ходу;

– у разі близького розташування поля бункер-перевантажувач повинен транспортувати зерно на тік без розвантаження у грузовик;

– у разі використання транспортних засобів різної вантажопідйомності наявність бункера-перевантажувача обов’язкова.