ЖАТКА ДЛЯ «ЦАРИЦІ ПОЛІВ»

Руслан Оляднічук

Показники ефективності та якості роботи комбайна при збиранні кукурудзи залежать від здатності жатки якісно завантажити його молотильно-сепарувальну установку, а особливості конструкцій жаток визначають їхні технічні характеристики.

Умови роботи

Відомо, що збирання кукурудзи на зерно розпочинають при вологості зерна18−20%, але не більше 30%, при цьому вологість листостеблової маси має становити до 60%. Діаметр стебел на висоті зрізу досягає 15−40 мм. Висота стебла коливається від 1 до 2,5 м. Качани розташовані на висоті від 0,25 до 1,5 м. Діаметр качанів — 4,0−5,5см, довжина — 15−25 см. Сила відривання качана від стебла досягає 300−500 Н. Через 15−20 днів від початку стиглості полеглість стебел значно збільшується, а качани опускаються донизу, що підвищує ризик втрати частини урожаю під час збирання.

Агровимоги до збирання кукурудзи на зерно

– оптимальний час — 10-15 днів від початку стиглості качанів;
– висота зрізання стебел повинна становити 10-15 см та залежить від «пониклості» й розташування качанів;
– втрати зерна за адаптером — не більше 0,5%;
– вихід зерна має становити не менше 98%, у т. ч. не більше 3% пошкодженого;
– ступінь очищення зерна від домішок — не нижче 97%;
– листостеблова маса має бути подрібнена та рівномірно розподілена по полю.

Принцип дії

Більшість виробників кукурудзяних жаток дотримуються класичного підходу. Тому в різних виробників жатки фактично однотипні за принципом дії та конструкцією, відрізняючись лише деякими нюансами у виконанні технологічного процесу.

Під час руху комбайна по полю стебла кукурудзи, що направлені мисами, потрапляють між вальці русел. Обертаючись назустріч один одному, вальці протягують стебла між відривними пластинами. Качани відриваються від стебел качановіддільними пластинами й ланцюгами подачі з лапками, транспортуються в шнек жатки, а далі в похилу камеру та молотильний апарат комбайна. Зрізані та частково подрібнені різальним апаратом стебла розкидаються по полю.

Загальна будова

Мисовий стеблепіднімач підіймає полеглі стебла та подає їх до качановідривного апарата. При швидкості руху понад 10 км/год. та полеглості кукурудзи мають місце втрати врожаю через осипання зерна від удару качанів по стеблепіднімачу, незалежно від матеріалу його виготовлення.

Качановідривний апарат. Найбільш поширені качановідривні апарати стриперного типу. Вони мають: стеблопротягувальні вальці, розміщені під кутом 17-35° до горизонту; дві відривні пластини, встановлені над вальцями; два контури подавальних ланцюгів; рами та механізм приводу. Така будова збільшує активність вальців, зменшує пошкодження качанів та налаштовує апарат на будь-який режим роботи. Для зменшення сили відривання пластини та вальці встановлюються на різних рівнях.

Стеблопротягувальні вальці, окрім своєї основної функції — протягування стебел, можуть одночасно їх і подрібнювати. Оригінальною є конструкція качановідривного апарата з тягово-різальними роторами, де сила відривання качанів створюється різальним апаратом стебел з нерухомими ножами й рухомими протирізальними пластинами у вигляді ротора (модель PCA фірми Geringhoff) або двома роторами-протирізами й активними дисковими ножами (модель Rota Disc фірми Geringhoff).

Розташування вальців для збирання сухої кукурудзи.
Розташування вальців для збирання сухої кукурудзи.
Розташування вальців для збирання сирої та незрілої кукурудзи.
Розташування вальців для збирання сирої та незрілої кукурудзи.
Вальці обладнано чотирма ножами для кращого подрібнення та протягування.
Вальці обладнано чотирма ножами для кращого подрібнення та протягування. Фото: geringhoff.net
Вальці обладнано 10 ножами для кращого подрібнення та протягування. Фото: (calmercornheads.com)
Вальці обладнано 10 ножами для кращого подрібнення та протягування. Фото: calmercornheads.com
Апарат з тягово-різальними роторами жатки PCA фірми Geringhoff.
Апарат з тягово-різальними роторами жатки PCA фірми Geringhoff.
Апарат з двома роторами-протирізами й активними дисковими ножами жатки Rota Disc фірми Geringhoff.
Апарат з двома роторами-протирізами й активними дисковими ножами жатки Rota Disc фірми Geringhoff.

Відривальні пластини — це металеві смуги з плавно відігнутим переднім кінцем. Пластини мають овальні отвори для кріплення до рами апарата й регулювання їх положення. Клиноподібна форма щілини обов’язкова для відривальних пластин. Величину зазору змінюють вручну або за допомогою гідравліки. Залежно від моделі комбайна, регулювання можна робити за допомогою функції мотовила піднімання/опускання або ж за допомогою додаткового клапана. Для більш точного регулювання положення відривальних пластин необхідно хоча б один раз на зміну відкрити й закрити пластини, щоб забезпечити вільний хід та видалити забруднення.

Фото. Момент відривання качана. Фото: calmercornheads.com
Фото. Момент відривання качана. Фото: calmercornheads.com

Для зменшення втрат зерна при відриванні качанів поверхню відривальних пластин можуть покривати полімерним матеріалом або монтувати на подавальні ланцюги додаткові щіточки.

Фото. Додаткові щіточки для зменшення втрат.
Фото. Додаткові щіточки для зменшення втрат.

Ланцюги подачі мають ведучі зірочки роздавальної коробки й ведені натяжні зірочки, змонтовані на рухомих опорах, що перебувають під постійним тиском пружин натяжного пристрою. Подавальні ланцюги зміщені один відносно одного на половину кроку планок. Якщо ж для натягу ланцюгів не вистачає ходу пружини, то ланцюги необхідно замінити.

Різальний апарат. В сучасних конструкціях жаток для збирання кукурудзи використовують два типи різальних апаратів: підпірного та безпідпірного різання.

В апаратах безпідпірного різання підпора стебел виникає завдяки їхній природній жорсткості. Швидкість різання становить 20 м/с і більше та залежить від геометричних розмірів ножа й частоти обертання привідного валу (від 2000 до 3000 об./хв.). Оскільки апарат розташовано одразу під вальцями, він, крім зрізання стебла, також його подрібнює та розкидає по полю. Вал різального апарата разом з ножами перед встановленням на машину динамічно балансується за допомогою планок і болтів.

А в апаратах підпірного різання стебла перерізаються ножем (лезом) і протирізальною пластиною. При цьому достатньо забезпечити швидкість різання 10-15 м/с.

Різальні апарати:

безпідпірного різання (ziegler-harvesting)
Безпідпірного різання (ziegler-harvesting)

 

Підпірного різання (РСА)
Підпірного різання (РСА)

 

комбінований (Rota Disc, Geringhoff)

Комбінований (Rota Disc, Geringhoff)Порубати чи розірвати?

Кукурудзяний метелик є найнебезпечнішим шкідником кукурудзи в усіх зонах її вирощування в Україні. Враховуючи швидкість поширення цього шкідника та площі ураження ним посівів, постає питання висоти зрізу та якості подрібнення стебла. Відомо, що гусінь кукурудзяного метелика на зимівлю переміщується в нижню частину пошкодженого стебла. Радикальним і водночас простим заходом обмеження шкодочинності кукурудзяного метелика є збирання кукурудзи на низькому зрізі (не вище 10 см) із розщепленням стебел. А цього можна досягнути при узгодженій роботі елементів жатки: роторного ножа та стеблопротягувальних вальців, а також різального апарата типу РСА та Rota Disc (фірми Geringhoff). У жатках із класичним апаратом, щоб цього досягнути, треба під час протягування стебла кукурудзи поздовжніми ребрами вальців роздавлювали його. А робоча зона ножів роторного подрібнювача щоб збігалася з початком дії стеблопротягувальних вальців.

Ефективна боротьба зі шкідником.
Ефективна боротьба зі шкідником.

Технологічні регулювання

 1. Ефективність протягування стебел залежить від величини зазору між стеблопротягувальними вальцями.
 2. Для якісного відривання зазор пластин у задній частині має бути на 3−6 мм менший за діаметр качана, а в передній — на 3 мм менший, ніж у задній. Це регулювання виконують після встановлення потрібного зазору між стеблопротягувальними вальцями.
 3. Щоб ефективно передавати відірвані стебла від качанів, треба змінити довжину пружини натяжної зірочки ланцюга подачі. Ця довжина регулюється натяжним пристроєм.
 4. Для нормальної роботи подавальних ланцюгів установлюють зазор 1−4 мм між напрямними полозками й подавальними ланцюгами, який регулюють шайбами під болтами кріплення кронштейнів.
 5. Щоб рослинна маса не намотувалася на стеблопротягувальні вальці, встановлюють зазор 1,5−2,0 мм між чистиком і найвищим рифом вальця. Зазор регулюють переміщенням чистика.
 6. Висота зрізу стебел залежить від висоти положення різального апарата, яку змінюють механізмом піднімання робочих органів.
 7. Активність стеблопротягувальних вальців регулюють їх зміщенням у напрямку обертання.

Втрати врожаю

  Причина
Шнек викидає качани Недостатня завантаженість жатки
Багато соломи Малий зазор між відривними пластинами
  Висока швидкість руху
Втрата качанів Висока швидкість руху
  Рух мисових стеблопіднімачів не по центру міжрядь кукурудзи
Втрата зерна  Великий зазор між відривними пластинами
  Низька швидкість, жатка не заповнена матеріалом

Запуск у роботу

 1. Залежно від того, яка кукурудзяна жатка та вантажопідйомність комбайна, на керованому мосту може знадобитись додатковий вантаж. Розмір такого вантажу зазначено в інструкції з експлуатації комбайна.
 2. Якщо на комбайні встановлено шини, що відрізняються від стандартної комплектації, рекомендується перевірити робочий кут нахилу жатки в польових умовах.
 3. Необхідно узгодити частоту обертання привідного валу жатки з розрахунковими режимами робочих органів. Наприклад, стандартна частота обертання привідного валу повинна становити 580-630 об./хв., тому при частоті понад 700 обертів експлуатувати жатку не можна, а при частоті менше 550 обертів погіршується ефективність роботи агрегата.
 4. Відстань між полозком і ґрунтом має бути не менше 15-17 см.
 5. Жатка розрахована на швидкісний режим 6−8 км/год.
 6. Для зменшення навантаження під час запуску розпочинати роботу жатки слід на холостому ходу та понижених обертах двигуна. Елементи трансмісії довше служитимуть.

Аксесуари для жаток

Шнеки по боках — для підбирання полеглих рослин.
Шнеки по боках — для підбирання полеглих рослин.
Для захисту шин від проколів та пошкоджень жатку можна оснастити пристроєм для пригинання стерні одразу ж після зрізання.
Для захисту шин від проколів та пошкоджень жатку можна оснастити пристроєм для пригинання стерні одразу ж після зрізання.
Флюоресцентні смуги на кожухах для роботи в темну пору доби.
Флюоресцентні смуги на кожухах для роботи в темну пору доби.
Транспортери на подільниках — для затягування похилених рослин.
Транспортери на подільниках — для затягування похилених рослин.